Kies een taal / Choisissez une langue

Welkom Bienvenue

1. Persoonsgegevens die door DANONE (NV Danone SA, NV Danone Waters Benelux SA, NV Nutricia België SA) worden verzameld

1.1. Bij een bezoek aan de site van DANONE, bewaart DANONE de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd: het e-mailadres van de gebruiker (wanneer ze een boodschap stuurt, een vraag stelt vanwege deze Internet site of, in het algemeen, wanneer ze met DANONE door e-mail communiceert);

alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan DANONE heeft verstrekt.

1.2. Op deze site gebruikt DANONE cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de webpagina's die u hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies door DANONE laat ons toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden. Meer informatie kan u vinden via uw webbrowser.

1.3. Als DANONE gegevens overdraagt of ontvangt op haar website, behoudt DANONE zich het recht de coderingstechnologieën te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

1.4. DANONE verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door DANONE

De persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld en bewaard door DANONE (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) en zullen niet aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden. Worden hier niet beschouwd als derden : NV Danone Waters Benelux SA en NV Nutricia België SA.

De persoonsgegevens worden gebruikt door DANONE om de gebruiker te contacteren en informeren in het kader van haar acties, om de inhoud van zijn website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te stellen van updates van deze site, om informatie aan te vragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing) en voor de mededeling van informatie over onze producten. En elk ander administratief – commercieel doel.

Indien DANONE de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt DANONE zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om de gebruiker de kans te bieden haar deelname te weigeren.

3. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan ze contact met DANONE opnemen: - via e-mail : consumer.belux@danone.com - via post: NV Danone SA, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

4. Over communicatie via e-mail

De gebruiker laat DANONE toe om haar e-mails te sturen, o.a. voor promotionele doeleinden.

Als de gebruiker in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van DANONE, kan zij een e-mail sturen aan het volgende adres : NV Danone SA, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel.

5. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Als de gebruiker wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kan ze DANONE contacteren: - via e-mail : consumer.belux@danone.com - via post: NV Danone SA, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel

Als de gebruiker vindt dat deze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf op hetzelfde adres.